Gebouwen voor grondstoffen

Om grondstoffen te verkrijgen en op te slaan heb je verschillende mogelijkheden. Voor het verkrijgen van goud heb je een goudkluis nodig (anders kun je geen goed opslaan en een goudmijn. Voor het opslaan van elixir heb je een elixirtank nodig, om de tank te vullen heb je een elixirpomp nodig. De duister elixirtank slaat duister elixir op dat je kunt halen uit de duister elixirboor. De enige grondstof waar je geen mijn of pomp voor hebt zijn de edelstenen. Deze kun je alleen kopen of krijgen door het vrijspelen van prestaties of het opruimen van struiken en bomen bij je dorp. Niets van dit alles kun je bouwen zonder de bouwers, voor deze heb je een bouwkeet nodig.

Goudmijn

De goudmijn verzamelt goud uit een onbeperkte ondergrondse reserve en slaat het op tot het door de speler verzameld wordt verplaatst naar een goudkluis. Wanneer de mijn vol is, zal de productie worden stopgezet totdat deze wordt geleegd (of overvallen door een vijand).
De productiesnelheid en de opslagcapaciteit is afhankelijk van het niveau van de goudmijn. Als je iemand wilt aanvallen dan kun je een schatting maken van de hoeveelheid goud in de mijn door te kijken naar de wagen aan de rechterkant van de mijn.
Wanneer je ervoor kiest om een goudmijn te upgraden, dan wordt het geproduceerde goud automatisch verzameld, mochten je goudkluizen helemaal gevuld zijn dan zal het goud uit de mijn verloren gaan. Tijdens de upgrade stopt de goudmijn produceren goud.
Zodra de goudmijn op niveau 5 is, kun je tijdelijk de productie verdubbelen met edelstenen. Deze boost zal de productie van de mijn voor 1 dag verdubbelen en kost 11 edelstenen. Voor speciale dagen stelt Supercell de boost ook wel eens beschikbaar voor slechts 1 edelsteen. De goudmijn kan met elixir worden geüpgrade. Aanvallers kunnen tot 50% van het in de goudmijn opgeslagen goud roven.

Elixirpomp

De elixirpomp verzamelt elixir uit een onbeperkte ondergrondse reserve en slaat het op tot het door de speler verzameld wordt verplaatst naar een elixirtank. Wanneer de pomp vol is, zal de productie worden stopgezet totdat deze wordt geleegd (of overvallen door een vijand).
De productiesnelheid en de opslagcapaciteit van een pomp is afhankelijk van het niveau van deze elixirpomp. Als je iemand wilt aanvallen dan kun je een schatting maken van de hoeveelheid elixir in de pomp door te kijken naar hoe vol deze lijkt te zijn(kun je de bodem zien dan is deze zo goed als leeg, is die roze tot boven dan is die zo goed als vol.
Wanneer je ervoor kiest om een elixirpomp te upgraden, dan wordt het geproduceerde elixir automatisch verzameld, mochten je elixirtanks helemaal gevuld zijn dan zal het elixir uit de pomp verloren gaan. Tijdens de upgrade stopt de elixirpomp produceren elixir.
Vanaf het moment dat de elixirpomp op niveau 5 is, kun je tijdelijk de productie verdubbelen met edelstenen. Deze boost zal de productie van de pomp voor 1 dag verdubbelen en kost 11 edelstenen. Voor speciale dagen stelt Supercell de boost ook wel eens beschikbaar voor slechts 1 edelsteen. De elixirpomp kan met goud worden geüpgrade. Aanvallers kunnen tot 50% van het in de elixirpomp opgeslagen elixir roven.

Duister elixerboor

Duiter elixir werkt in principe op dezelfde manier echter is er maar 1 duister elixir tank. Om te kijken hoe vol een duister elixirboor zit moet je inzoomen. Als het glazen vakje achter op de boor leeg lijkt zit dan is de boor voor minder dan 20% gevuld. Is het vakje helemaal donker dan is deze voor tenminste 80% gevuld. Aanvallers kunnen tot 75% van het in de boor opgeslagen duister elixir roven. De duister elixirboor is beschikbaar vanaf level 8, de duister elixirtank is echter al beschikbaar vanaf level 7. Op level 7 kun je dus al wel duister elixir roven maar nog niet produceren. De duister elixirboor en tank kunnen worden gekocht met gewoon elixir. Een boost van de duister elixirboor is duurder dan bij andere grondstoffen: 20 edelstenen voor een boost van een dag.

Bouwkeet

De bouwkeet kan alleen met edelstenen worden gekocht. Hoe meer bouwketen je hebt hoe sneller je echter vooruitgang kunt boeken, aangezien je alleen kunt bouwen als je ook een beschikbare arbeider hebt. Na de tutorial heb je al 2 bouwketen. De arbeiders zijn nodig voor alle gebouwen en muren. Voor bommen, veervallen, luchtmijnen en decoraties zijn echter geen arbeiders nodig.